Kredo RAYJON

Click here for the English Translation for Rayjon’s Creed.
Click here for the French Translation for Rayjon’s Creed.

Nou kwè na jistis sosyal pou tout moun.

Nou kwè ke nou fèt pou nou pran swen kominote yo, pou nou bati patenarya nan travay pou edikasyon, devlopman ak èd.

Nou pral pratike oubyen ankouraje travay pou ameliorasyon dirab kalite lavi nan peyi sou develope yo, espesyalman nan peyi dAyiti ak Repiblik Dominikèn.

Nou fè sa pou nou swiv chimin tout moun kite montre lanmou pou pòv yo, oprime yo  ak malere yo.

Nou wè lespri Bondye nan tout sa ki ekziste, nan tout sa ki vivan. E sitou nan lanmou ak lamitye pou moun.

Nou pap janm manke chèche jistis, pandan nap dirije nou nan chimin ki pèmèt nou kreye ak panse.

Nou ap fè jefò pou nou kraze obstak yo ak  fè yo tounen opòtinite

Nou kwè ke nap rive reyalize pou tout dire lavi nou sèlman yon ti kras bagay nan sa ki dwe akonpli.

 

Bon Dye, ou se  fòs nou, lè nou fèb,|
Ou se lafwa nou, lè nou pèdi lafwa
OU se lespwa nou, lè nou dekouraje;
Ou se limyè nou, lè nou nan nan fè nwa.